LEED Danışmanlık Hizmeti

ALAN Mimarlık ve Proje Yönetimi, Mayıs 2009 tarihinden itibaren, kadrosunda bulunan LEED Akredite Uzman ile, projelerinize ‘Leadership in Energy and Environmental Design’ (LEED) belgesi almanızda danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır.

LEED, Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik, tasarım, inşaat ve yüksek performanslı yeşil binaların işletmesinde kabul edilen kriterlerden oluşmuş bir sertifika programıdır. LEED yatırımcı ve işletmecilerin bina performanslarında ihtiyaç duydukları rasyonel ve ölçülebilir etkileri temin etmektedir. LEED binaların sürdürebilirlik performansını, insan ve çevre sağlığı alanında beş ana başlık altında desteklemektedir:

Sürdürülebilir Araziler
Su kullanımında etkinlik
Enerji ve Atmofer
Malzeme ve Kaynaklar
İç Hava Kalitesi

LEED Akredite Uzmanı, çevre dostu bina projelerinde LEED gerekliliklerine, kaynaklarına ve sürecine hakim olarak, yeşil bina anlayışını, prensiplerini ve deneyimini ortaya koyan kişidir.

LEED Akredite Uzman danışmanlık kapsamı :
Projelerin incelenmesi
Alınabilecek LEED kredilerinin önerilmesi
Proje ekipleri ile birlikte LEED sertifikasyon sürecinin planlanması ve LEED sertifikası için gerekli teknik desteğin herbir disipline ayrı ayrı sağlanması
Yatırımcının sertifika alma sürecinde ihtiyaç duyduğu teknik desteğin sağlanması
Proje sürecinde USGBC’ye sunulacak olan hesapların, dökümanların ve onay formlarının hazırlanması
Sertifika temini aşamasında tüm LEED dökümanlarının sunumu ve takibi

LEED® hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.gbci.org