Hizmetlerimiz

Proje Hizmetleri
Proje hizmetleri iki temel bölümde ele alınmaktadır.
Tasarım, avan proje ve uygulama projelerinin hazırlanması
Tasarım kararları verilmiş, avan projeleri hazır olan projelere ait uygulama projelerinin hazırlanması

Her iki kapsamı birlikte ve ayrı ayrı düşünmek işveren talebine bağlı olarak değerlendirilebilir. >>

Proje Yönetim Hizmetleri
İnşaat sektöründe ve özellikle inşaat projelerinde son dönemde, gerek dünyada gerekse Türkiye’de önemi ve gerekliliği kabul gören Proje yönetim hizmetleri, uygulama projeleri tamamlanmamış olan yapıların sahada en doğru, hızlı ve ekonomik şekilde imalatının yapılabilmesi için gerekli olan yönetim işini kapsamakta olup bu kapsam eğitim ve deneyimle kazandığı bilgi ve becerileri bir inşaat işinin tümünün veya bir parçasının gerçekleştirilmesinin yöntemi için kullanan kişilerce gerçekleştirilmelidir. >>

LEED Danışmanlık Hizmeti
ALAN Mimarlık ve Proje Yönetimi, Mayıs 2009 tarihinden itibaren, kadrosunda bulunan LEED Akredite Uzman ile, projelerinize ‘Leadership in Energy and Environmental Design’ (LEED) belgesi almanızda danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır.

LEED, Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik, tasarım, inşaat ve yüksek performanslı yeşil binaların işletmesinde kabul edilen kriterlerden oluşmuş bir sertifika programıdır. LEED yatırımcı ve işletmecilerin bina performanslarında ihtiyaç duydukları rasyonel ve ölçülebilir etkileri temin etmektedir. LEED binaların sürdürebilirlik performansını, insan ve çevre sağlığı alanında beş ana başlık altında desteklemektedir: >>

WELL Danışmanlık Hizmeti
“WELL Bina Standartları insan odaklıdır.”

WELL Bina Standartları insan sağlığını merkeze alan en iyi tasarım ve inşaat uygulamalarını birleştiren performans bazlı bir yeşil bina sertifikasyon sistemidir. 2013 yılında faaliyete geçen WELL, diğer yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin aksine insan sağlığı ve bina kullanıcılarının refahına yönelik stratejiler sunmaktadır. Sertifikasyon sisteminin bütün uygulamaları insan vücudundaki sistemlerin (kardiyovasküler sistem, bağışıklık, solunum sistemi gibi) desteklenmesini hedeflemektedir. Ortalama olarak bir insanının vaktinin %90’ınını binaların içinde geçirdiği düşünülürse, binaların iç ortam kalitesinin hayat standartına ve insan bedenine etkileri göz ardı edilmemelidir.>>