TOPLUMSAL SORUMLULUK

TOPLUMSAL SORUMLULUK


ALAN, yaşamı bir biriyle bağlantılı gören anlayışı ile mimari yaklaşımı toplumsal yaşamı güzelleştirme aracı olarak kullanmaktadır.

Tasarımda inovasyon ile binaların iç ve dış mekanlarında kaliteli malzeme seçimiyle uzun vadede maliyet düşürürken performans artımı hedeflenmektedir. Enerji, su, malzeme kaynaklarının enerji performansının optimize edilerek yenilenebilir yaşamın desteklenmesi ve kaynakların yarınlara doğru kullanımı için Yeşil Bina sertifikalı binaların sayılarının artışı hedeflenmektedir.

Bu hedefle sadece yeni tasarlanan binalar için değil, aynı zamanda mevcut binaların da enerji verimliliği anlamında yenilenmesi sürecinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

ALAN by BEYZA KASAPOĞLU

2009 yılından beri, geleneksel yapılara oranla daha sağlıklı, çevreci ve ekonomik bina ve kent ölçeğinde sürdürülebilir tasarım, inşaat ve işletme kriterlerini ortaya koymak için uluslararası yaygınlığı ve geçerliliği olan değerlendirme sistemlerinde Yeşil Bina Danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Global kalite ve standartlarda geliştirilmiş projeler; hem tasarlarken hem uygularken hem de yaşarken çevre ve ekonomiyi kalkındırmaya öncülük edendir.

Bilim ve teknolojiyi kullanarak tasarlanan sürdürülebilir yapılar sektörünün vazgeçilmezi ve yaşam alanı seçenlerin tercihlerinde göz bebeği olacaktır. Çünkü tüm dünyada geçerli olan yeni farkındalık “sağlıklı çevre ve sağlıklı toplum mutlu yarınlar” demektir.